Lyderystė

Kas yra lyderis ir kas yra lyderystė? Yra daug teorijų, atlikta daug tyrimų, bandant išskirti vienus ar kitus svarbius (svarbiausius) lyderių bruožus, suformuluoti apibrėžimus. Vieni lyderius suvokia kaip asmenis, kurie suformuluoja darbo užduotis ir prižiūri, kaip jos bus įvykdomos, kiti lyderius mato kaip žmones sugebančius suburti pasekėjų ratą ir padedančius [lyderiams] siekti savų tikslų, treti gi lyderystę įsivaizduoja kaip socialinės įtakos procesą, kuomet lyderis pasitelkęs kitų žmonių pagalbą padeda jiems patiems siekti užsibrėžtų tikslų.

Daug žmonių žavisi lyderiais, nori tapti panašiais į juos, nes pastebi tik išorinį lyderystės spindesį! Tačiau reikia suvokti, kad lyderystė tai nėra tik spindintis fasadas, tai visų pirma atsakomybė, sunkus, valios pastangų reikalaujantis darbas, aukojant savo laiką ir energiją kitų žmonių labui. Reikia drąsos ir tikėjimo žengti žingsnius, kurių iki jų [lyderių] niekas nedrįso žengti. Viskas turi savo kainą! Savo gyvenime lyderiai sumoka tokią kainą, kurios kiti nesiryžtų ar nenorėtų mokėti. Todėl jie ir gyvena savo, o ne kitų žmonių svajonėmis, kurdami savo gyvenimo istoriją ir besąlygiškai tikėdami tuo, ką daro.

Lyderiai – tokie pat žmonės, kaip ir visi kiti, tik šiek tiek drąsesni, ryžtingesni, nebijantys rizikuoti, svajoti, neretai suklumpantys, tačiau vėl ir vėl priimantys sprendimą pakilti ir judėti pirmyn. Juos veda į priekį atsakomybė prieš žmones, kurie jais pasitiki ir tikėjimas, kad tai ką daro yra prasminga ir naudinga didelei visuomenės daliai.

Sunku įsivaizduoti tikrą lyderį neturintį gyvenime idealo. Turėti idealą ir siekti jo, tai dar vienas išskirtinis lyderių bruožas. Idealas suteikia mintims kryptį, gyvenimui pamatą. Tik turint idealą, galima generuoti tvarias idėjas, kurios atneš naudą žmonijai ilgalaikėje perspektyvoje. Idealas leidžia sukurti teisingą viziją ir siekti jos. Jeigu idealas tikras, tuomet jis nepavaldus laikui, atsparus kritikai.

Lyderis savo pavyzdžiu ir asmeninėmis savybėmis skatina žmones siekti kilnesnių ir aukštesnių tikslų. Jis skatina juos siekti daugiau, nei pasiekė pats. Tikrasis lyderis džiaugiasi savo sekėjų pergalėmis labiau, negu savo paties pasiekimais, skatina žmones prisiimti atsakomybę ir iš sekėjų tapti lyderiais. Tikroji lyderystė – tai lyg tam tikra tarnystės forma, padedanti žmonėms siekti savo svajonių, įkvepianti žmones nuolatos augti, tobulėti.