Vizija, Filosofija, Faktai

MŪSŲ VIZIJA

 • Įkvėpti, Motyvuoti, Padėti visiems, praktikuojantiems tradicinį karate do, pasiekti asmeninius tikslus!

MŪSŲ MISIJA

 • Mes, klubo „Lūšis” komanda, įsipareigojame užtikrinti galimybę atskleisti ir pasiekti savo potencialo ribas kiekvienam, studijuojančiam tradicinį karate do mūsų klube.

MŪSŲ VERTYBĖS

 • Aukščiausios kokybės edukacija
 • Platus, kritinis mąstymas
 • Nuolatinis tobulėjimas
 • Testavimu ir tyrimais paremta mokymosi ir mokymo programa
 • Draugiška, pasiruošusi padėti bendruomenė

KĄ ŠIOS VERTYBĖS REIŠKIA MUMS?

Aukščiausios kokybės edukacija

 • „Lūšis” vienintelis klubas Lietuvoje, kuriame dirba pasaulinį pripažinimą pelnęs ir aukščiausias tarptautines kvalifikacines kategorijas turintis karate do meistras Giedrius Dranevičius bei jo suburta ir edukuota trenerių komanda.
 • „Lūšis” siekdamas kokybės sukūrė ne tik aukščiausio lygio žinių bei metodikų sistemą, tačiau investavo ir į išskirtinę, unikalią aplinką savo lankytojams.
 • „Lūšis” organizuoja įvairius visuomenės švietimo renginius – paskaitas, susitikimus, stovyklas, išvykas – ne tik sporto veiklas.
 • „Lūšis” komanda praturtina savo veiklą, žinias, metodikas bendradarbiaudama su kolegomis iš užsienio šalių.
 • „Lūšis” nuolatos domisi, ieško ir kuria naujus treniruočių bei asmenybės ugdymo metodus, seka naujausias edukologijos tendencijas.

Platus kritinis mąstymas

 • „Lūšis” skatina mokytis sąmoningai, suvokiant kiekvieno veiksmo prasmę ir naudą.
 • „Lūšis” ugdo asmenybes, ateityje gebėsiančias kritiškai įvertinti informaciją ir atsirinkti ją.
 • „Lūšis” moko situaciją ar gaunamas žinias analizuoti ir vertinti įvairiais pjūviais, požiūrio kampais.
 • „Lūšis” skatina ne kritikuoti, o ieškoti efektyvesnių sprendimų ir įgyvendinti juos.
 • „Lūšis” formuoja savimi pasitikinčią asmenybę, gebančią dideliame informacijos sraute atskirti „pelus nuo grūdų”.

Nuolatinis tobulėjimas

 • „Lūšis” kolektyvo moto „Šiandien geriau nei vakar, rytoj geriau nei šiandien”.
 • „Lūšis” treneriai nuolatos gilina žinias dalyvaudami vidiniuose mokymuose bei tarptautiniuose seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.
 • „Lūšis” komanda pati organizuoja ir aktyviai dalyvauja įvairiose varžybose Lietuvoje ir užsienyje, taip skatindama sportininkus tobulėti, plėsti akiratį, bendrauti, kaupti patirtį.
 • „Lūšis” skatina individus glūdinti charakterį ir siekti asmeninio augimo formuojant kertines vertybes: pagarbą, pasitikėjimą, lyderystę, kuklumą, ryžtą, empatiją, nuoširdumą.

Testavimu ir tyrimais paremta mokymosi ir mokymo programa

 • „Lūšis” treniruočių metodikoje naudoja unikalią, techninių veiksmų testavimo sistemą, kuri leidžia pasiekti didelį sportininkų meistriškumą ir puikius rezultatus sporto varžybose.
 • „Lūšis” ugdo ir testuoja sportininkų fizines ypatybes, plečia sportuojančiųjų motorinių judesių bazę, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus.
 • „Lūšis” testuoja savo sportininkus ir moksliniais metodais apdoroja gautus rezultatus. Remiantis tyrimų rezultatais rengiamos rekomendacijos sportininkams bei jų tėveliams ir tobulinamos treniruočių metodikos.

Draugiška, pasiruošusi padėti bendruomenė

 • „Lūšis” kuria empatišką bendruomenę.
 • „Lūšis” skiepija suvokimą, kad bendruomenė yra stipri tiek, kiek yra stipri jos silpniausia grandis.
 • „Lūšis” skatina padėti vieni kitiems, augant pačiam auginti ir šalia esančius bičiulius.
 • „Lūšis” tiki, kad bendruomenė tvari tik tuomet, kuomet kiekvienas jos narys gyvenime vadovaujasi pamatinėmis vertybėmis.

Tradicinio karate do klubas „Lūšis”, veiklą pradėjęs 1993 m. rugsėjį, buvo vienas pirmųjų tradicinio karate do klubų Lietuvoje, iki šiol vadovaujamas klubo kūrėjo, Lietuvos tradicinio karate asociacijos (LTKA) prezidento, 6 Dan’o meistro Giedriaus Dranevičiaus.

Savo veikloje klubas nuosekliai laikosi originalaus, tradicinio japoniško karate do kelio, vengdamas interpretacijų ir supaprastinimų. „Tai nelengvas kelias, tačiau mes žinome, kad bet koks kelias, vedantis link prasmingo tikslo, sutrumpinimo neturi.“– sako Giedrius Dranevičius.

Klubo „Lūšis“ pagrindinis tikslas – susitelkimas į kasdienes pratybas, tobulinant savo kūną, charakterį, ugdant valią, pagarbą, dvasios stiprybę ir pozityvų mąstymą. Mes nesureikšminame trumpalaikių laimėjimų ir skatiname tapti geresniais patiems už save, o ne už kitus. Svarbiausias mūsų siekis – kelias (do), kuris tradicinio karate do technikų pagalba padeda susiformuoti emociškai ir fiziškai stipriam Žmogui, gebančiam pasiekti užsibrėžtų tikslų, valdyti emocijas, mintis ir kūną. Tai kelias, padedantis individui pačiam tapti tuo pokyčiu, kurį nori matyti pasaulyje.

Savigynos menas – tradicinis karate do – remiasi Budo kovos menų filosofija ir kasdienių treniruočių praktika. Diena iš dienos tobulinant savigynos technikas, žinios tampa gyvomis. Apie tai byloja klubo sportininkų pasiekimai tiek asmeniniuose gyvenimuose, tiek sporto arenose. Klubo „Lūšis” auklėtiniai puikiai pasirodo Lietuvos tradicinio karate do čempionatuose, sėkmingai atstovauja mūsų šalį Europos ir Pasaulio čempionatuose.

Klubas „Lūšis“ 2003 m. buvo vienas pagrindinių Europos tradicinio karate do čempionato organizatorių ir rėmėjų, o 2008 m. kartu su LTKA organizavo pasaulio tradicinio karate do čempionatą Vilniuje. Klubas taip pat aktyviai prisidėjo 2015 m. rudenį Vilniuje organizuojant Europos tradicinio karate do čempionatą ir vaikų Europos taurės varžybas. 2018 m. klubas prisiėmė dar vieną iššūkį – organizuoja Lietuvoje Pasaulio Budo Karate taurę vaikams.

Nuo 2003 m. kiekvienais metais iš eilės klubo „Lūšis” sportininkų iškovojamos pergalės Lietuvos čempionatuose suteikia klubui Lietuvos čempiono titulą tarpklubinėje įskaitoje. Džiaugiamės šiuo titulu, branginame jį ir suprantame, kad su kiekviena pergale tenka vis didesnė atsakomybė, kurią privalo prisiimti kiekvienas tikras lyderis. Tad kiekviena pergalė įpareigoja dar labiau stengtis, tobulėti ir siekti to, kas kitiems atrodytų nepasiekiama, padėti augti savo kolegoms ir bendromis pastangomis kelti tradicinio karate do meistriškumo lygį Lietuvoje ir pasaulyje.

Svarbu! Žodžių junginio „tradicinis karate do” vartojimas karate klubų ar federacijų pavadinimuose dar nereiškia, jog jie iš tiesų moko tradicinio karate do. Tik organizacijos, priklausančios Pasaulinei tradicinio karate do federacijai (WTKF), o Lietuvoje – Lietuvos tradicinio karate asociacijai (LTKA) propaguoja ir moko tikrojo, originalaus, japoniško karate do meno. Tik šių organizacijų išduoti diplomai, licencijos, sertifikatai, organizuojamos varžybos, stovyklos, seminarai turi oficialų statusą tiek mūsų šalyje, tiek visame pasaulyje. Todėl prieš pasirenkant tradicinio karate do klubą Lietuvoje, rekomenduojame pasitikrinti savo pasirinkimą Lietuvos tradicinio karate asociacijoje (Tel.(8–5) 248 1555; 8 685 20355; www.ltka.lt).


Tradicijas tęsiame…