LTKA Egzaminų programos

Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai. Atestuoti gali tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anstpaudu. Neregistruoti kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi negaliojančiais.

Registracijos nuoroda juodo diržo egzaminams!

KIHON

1. Hachi – dachi / choku tsuki (10 kartų stovint vietoje)
2. Hachi – dachi / age – uke (10 kartų stovint vietoje)
3. Hachi – dachi / soto – uke (10 kartų stovint vietoje)
4. Hachi – dachi / gedan – barai (10 kartų stovint vietoje)
5. Heisoku-dachi/Mae-keri chudan (10 kartų stovint vietoje)

1. Zenkutsu – dachi / Oi – tsuki chudan (Einant pirmyn)

2. Zenkutsu – dachi / Age – uke (Einant atgal)

3. Zenkutsu – dachi / Soto – uke chudan (Einant pirmyn)

4. Zenkutsu – dachi / Gedan – barai (Einant atgal)

5. Zenkutsu – dachi / Mae – keri chudan (Einant pirmyn / atgal)

KATA

Taikyoku – shodan (VIDEO)

JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

1. 15 atsispaudimų.

2. 15 atsilenkimų.

3. 15 pritūpimų su šuoliukais.

P.S. Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai.

Atestuoti gali tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos)

licencijuoti egzaminatoriai. Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai

turi būti priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu.

Neregistruoti kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate

atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje

laikomi negaliojančiais.

Egzamino kaina ir diplomo registracija LTKA: 9  kyu – 40 Eur 

 

KIHON
1. Zenkutsu – dachi / Oi – tsuki chudan. (Einant į priekį)
2. Zenkutsu – dachi / Age – uke. (Einant atgal)
3. Zenkutsu – dachi / Soto Ude – uke chudan. (Einant į priekį)
4. Kokutsu – dachi / Shuto – uke (Einant atgal)
5. Zenkutsu – dachi / Mae – geri chudan. (Einant į priekį / atgal)

KATA
Heian – shodan (VIDEO)

KIHON IPPON KUMITE


Atakos:

Oi – tsuki jodan (su žingsniu į priekį)

Oi – tsuki chudan (su žingsniu į priekį)
Mae – geri chudan (po smūgio koja statoma į priekį)

Gynyba:

Iš Hachi dachi pereinant į Zenkutsu – dachi/Age – uke/gyaku tsuki (keičiant stovėseną svorio centras išlieka vietoje!)
Iš Hachi dachi pereinant į Zenkutsu – dachi/Soto ude – uke/gyaku tsuki (keičiant stovėseną svorio centras išlieka vietoje!)
Iš Hachi dachi pereinant į Zenkutsu – dachi/Gedan – barai/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)

JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

1. 20 atsispaudimų.
2. 20 atsilenkimų.
3. 20 pritūpimų su šuoliukais.

P.S.

Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai. Atestuoti gali

tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti

egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti

priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti

kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos

laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi

negaliojančiais.

Egzamino kaina, geltonas diržas ir diplomo registracija LTKA: 8  kyu – 50 Eur 

KIHON
1. Zenkutsu – dachi/Oi – tsuki jodan (Einant į priekį)
2. Zenkutsu – dachi/Age – uke, gyaku tsuki chudan (Einant atgal)
3. Zenkutsu – dachi/Soto Ude – uke chudan, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
4. Kokutsu – dachi/Shuto – uke (Einant atgal)
5. Zenkutsu – dachi/Uchi Ude – uke chudan, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
6. Zenkutsu – dachi/Mae – geri jodan (Einant į priekį)
7. Zenkutsu – dachi/mawashigeri chudan (Apsisukus grįžtant atgal)
8. Kiba – dachi/Yoko keri keage jodan (Atliekama stovint šonu, į abi puses, perėjimuose kojos kryžiuojamos per priekį)

KATA
Heian – Nidan (VIDEO)
Bunkai – katos interpretacija. (Egzaminatoriaus nuožiūra)

KIHON IPPON KUMITE
Atakos:

Oi – tsuki jodan

Oi – tsuki chudan
Mae – geri chudan
Mavashi keri chudan/jodan (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)

Gynyba:

Iš Hachi dachi pereinant į Zenkutsu – dachi/Age – uke/gyaku tsuki (keičiant stovėseną svorio centras išlieka vietoje!)
Iš Hachi dachi pereinant į Zenkutsu – dachi/Soto – uke/gyaku tsuki (keičiant stovėseną svorio centras išlieka vietoje!)
Iš Hachi dachi pereinant įZenkutsu – dachi/Gedan – barai/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)
Iš Hachi dachi pereinant į Zenkutsu – dachi/Uchi ude uke/gyaku tsuki (pasitraukiant iš atakos linijos į šoną)

P.S. Kumite metu galimi pakirtimai.

JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

1. 25 atsispaudimai.
2. 25 atsilenkimai.
3. 25 pritūpimai su šuoliukais.

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 1 seminare/stovykloje.

P.S.
Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 6 mėnesiai. Atestuoti gali
tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti
egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti
priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti
kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos
laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi
negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų
meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas
protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems
laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja
tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate
seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA
organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.

Egzamino kaina, oranžinis diržas ir diplomo registracija LTKA: 7  kyu – 50 Eur 


KIHON

1. Zenkutsu – dachi/Oi tsuki Sanbon tsuki (Pirmasis jodan, antras/trečias chudan, einant į priekį).
2. Zenkutsu – dachi/Age – uke, gyaku tsuki chudan. (Einant atgal)
3. Zenkutsu-dachi/Soto Ude – uke, Kiba-dachi/Yoko Empiuchi chudan (Einant į priekį)
4. Kokutsu – dachi/Shuto uke chudan (Einant atgal)
4. Zenkutsu – dachi/Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan (Einant į priekį)
5. Kokutstu-dachi/Shuto – uke, Zenkutsu-dachi/Gyaku nukite chudan (Einant atgal)
6. Zenkutsu – dachi/Maegeri Rengeri ( Chudan galine koja, Jodan priekine koja, einant į priekį)
8. Zenkutsu – dachi/Mawashigeri chudan/jodan (Apsisukus einant atgal)
9. Kiba – dachi/Yoko Keage jodan. (Stovint šonu į oponentą, perėjimai į abi puses kryžiuojant kojas per priekį)
10. Kiba – dachi/Yoko Kekomi chudan.(Stovint šonu į oponentą, perėjimai į abi puses, kryžiuojant kojas per priekį)
11. Zenkutsu – dachi/Maegeri chudan/Oitsuki su žingsniu į priekį jodan (Einant į priekį ir atgal)

KATA

Heian – Sandan (VIDEO)
Bunkai – katos interpretacija. (Egzaminatoriaus nuožiūra)

JIYU IPPON KUMITE

Atakos:


Kizami tsuki jodan
Gyaku tsuki jodan
Gyaku – tsuki chudan
Maegeri – chudan
Mawashigeri – jodan

Gynyba:

Laisvai pasirenkama, galimi pakirtimai.

JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

1. 30 atsispaudimų.
2. 30 atsilenkimų.
3. 30 pritūpimų su šuoliukais.

MAKIVAROS TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)

Oi tsuki
Gyaku tsuki
Mae keri

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 1 seminare/stovykloje.

P.S.
Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 6 mėnesiai. Atestuoti gali
tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti
egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti
priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti
kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos
laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi
negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų
meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas
protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems
laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja
tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate
seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA
organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.

Egzamino kaina, žalias diržas ir diplomo registracija LTKA: 6 kyu – 60 Eur 

KIHON

1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu-dachi / C-Soto Ude – uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi.
4. Zenkutsu – dachi / Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan.
5. Kokutsu-dachi / Shuto – uke, C-Kizami Maegeri, Zenk.-dachi/ C-Nukite
6. Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi chudan.
10. Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri.
11. Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian – Yondan (VIDEO)
Bunkai – katos interpretacija.

JIYU IPPON KUMITE

Ataka:
Kizami Tsuki: Jx2,
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Maegeri: Cx2
Gynyba: OJI – WAZA ( atsakymas į priešininko ataką ).
SEN: a) Kake – no – sen
b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza
b) Uke-waza


JĖGOS TESTAS

1. 35 atsispaudimai.
2. 35 atsilenkimai.
3. 35 pritūpimai su šuoliukais.

MAKIVAROS TESTAS

1. Mae – keri
2. Mavashi – keri
3. Ushiro – keri

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 2 seminaruose/stovyklose.

P.S. Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 6 mėnesiai. Atestuoti gali tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.

Egzamino kaina, mėlynas diržas ir diplomo registracija LTKA: 5  kyu – 60 Eur


KIHON

1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu-Soto Ude – uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empi – uchi, J-Tate Uraken – uchi.
4. Zenkutsu – dachi / Uchi Ude – uke, gyaku tsuki chudan.
5. Kokutsu -Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
6. Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi chudan.
10. Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri.
11. Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian – Godan (VIDEO)
Bunkai – katos interpretacija.

JIYU IPPON KUMITE

Ataka:
Kizami Tsuki: Jx2,
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Gynyba: OJI – WAZA ( atsakymas į priešininko ataką ).
SEN: a) Kake – no – sen
b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza
b) Uke-waza

JĖGOS TESTAS

1. 40 atsispaudimai.
2. 40 atsilenkimai.
3. 40 pritūpimai su šuoliukais.

MAKIVAROS TESTAS

1. Mae – keri
2. Mavashi – keri
3. Ushiro – keri
4. Yoko – keri

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 2 seminaruose/stovyklose.

P.S.
Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 6 mėnesiai. Atestuoti gali
tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti
egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti
priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti
kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos
laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi
negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų
meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas
protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems
laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja
tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate
seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA
organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.

Egzamino kaina ir diplomo registracija LTKA: 4  kyu – 60 Eur

KIHON

1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu – dachi / Soto Ude uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
4. Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
5. Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
6. Zenkutsu – dahi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi jodan.
10. Zenkutsu – dachi/ C-Ushirogeri.
11. Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
12. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
13. Zenkutsu – dachi / J-Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną ( vietoje ).

KATA

Bassai Dai (VIDEO)
Bunkai – katos interpretacija.

KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite
Ataka:
Kizamitsuki: Jx2,
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2
Gynyba: OJI – WAZA
SEN: a) Kake – no – sen
b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza
b) Uke-waza
2. Jiyu Kumite – 2 kovos pagal WTKF taisykles.

TAMASHIWARI TESTAS

1 lentelė (2 cm/20cm/40cm )

KIME TESTAS

Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE)
judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia
jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

MAKIVAROS TESTAS

Atliekamos įvairios atakos į nešiojamą skydą ( rankomis ir kojomis ).

JĖGOS TESTAS

Egzaminatoriaus nuožiūra.

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 3 seminaruose/stovyklose.

P.S.
Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 6 mėnesiai. Atestuoti gali
tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti
egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti
priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti
kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos
laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi
negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų
meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas
protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems
laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja
tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate
seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA
organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.

Egzamino kaina, rudas diržas ir diplomo registracija LTKA: 3 kyu – 70 Eur

KIHON

1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu – dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
4. Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
5. Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
6. Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi chudan/jodan.
10. Zenkutsu – dachi / C-Ushirogeri.
11. Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
12. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
13. Zenkutsu – dachi / Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną ( vietoje ).

KATA

Jion (VIDEO)
Bunkai – katos interpretacija.

KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite
Ataka:
Kizamitsuki: Jx2,
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2
Ushirogeri: Cx2
Gynyba: OJI – WAZA
SEN: a) Kake – no – sen
b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza
b) Uke-waza
2. Jiyu Kumite – 2 kovos pagal WTKF taisykles.

TAMASHIVARI TESTAS

3 lentelės ( 2 cm/20cm/40cm )

TAIKLUMO IR KIME TESTAS

Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE)
judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia
jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

MAKIVAROS TESTAS

Atliekamos atakos į skydą ( rankomis ir kojomis ).

JĖGOS TESTAS

Egzaminatoriaus nuožiūra.

MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS

Gyaku – tsuki
Uraken – uchi

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 3 seminaruose/stovyklose.

P.S.
Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 6 mėnesiai. Atestuoti gali
tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti
egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti
priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti
kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos
laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi
negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų
meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas
protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems
laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja
tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate
seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA
organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.

Egzamino kaina ir diplomo registracija LTKA: 2 kyu – 70 Eur

KIHON

1. Zenkutsu – dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
2. Zenkutsu – dachi / Age – uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu – dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
4. Kokutsu – dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
5. Zenkutsu – dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
6. Zenkutsu – dachi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
7. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
8. Kiba – dachi / Yoko Keage jodan.
9. Kiba – dachi / Yoko Kekomi jodan.
10. Zenkutsu – dachi / C-Ushirogeri.
11. Zenkutsu – dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
12. Zenkutsu – dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
13. Zenkutsu – dachi / Maegeri – į priekį, J-Yoko Keage – į šoną ( vietoje ), J-Yoko Kekomi, Ushiro – atgal, Mawashi – į priekį (stovint ant vienos kojos).

KATA

Kanku Dai (VIDEO)
Bunkai – katos interpretacija.

KUMITE

1. Jiyu Ippon Kumite
Ataka:
Kizamitsuki: Jx2,
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Maegeri: Cx2
Yokogeri: Cx2
Mawashigeri: Jx2
Ushirogeri: Cx2
Gynyba: OJI – WAZA
SEN: a) Kake – no – sen
b) Tai – no – sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza
b) Uke-waza
2. Jiyu Kumite – 2 kovos pagal WTKF taisykles.

TAMASHIVARI TESTAS

3 lentelės ( 2 cm/20cm/40cm )

TAIKLUMO IR KIME TESTAS

Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE)
judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia
jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

MAKIVAROS TESTAS

Atliekamos atakos į skydą ( rankomis ir kojomis ).

JĖGOS TESTAS

Egzaminatoriaus nuožiūra.

MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS

Gyaku – tsuki
Uraken – uchi

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 3 seminaruose/stovyklose.

P.S.
Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 6 mėnesiai. Atestuoti gali
tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti
egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti
priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti
kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos
laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi
negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų
meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas
protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems
laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja
tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate
seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA
organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.

Egzamino kaina ir diplomo registracija LTKA: 1 kyu – 70 Eur