KARATE DO TERMINAI/ŽODYNAS

Bendrieji karate terminai/žodynas

/Karate – tuščia ranka
Do – kelias
Karate do – tuščios rankos kelias
Dojo
 – vieta kur vyksta Budo kovos menų treniruotės
Dojo Kun – dojo garbės kodeksas
BuDo – kovos technikų kelias (filosofinė sistema)
Rei – pagarba
Seidza – atsisėdimas klaupiantis ant kelių
Shomen – priešais esanti dojo siena 
Shihan – mokytojas/meistras – ekspertas 
Sensei – mokytojas
Senpai – pažengęs mokinys
Kohai – pradedantysis
Karateka – praktikuojantis karate do
Kimono, Karategi, Dogi – Budo kovos menų uniforma.
Otogani – mokiniai
Kyu – mokinio meistriškumo laipsnis
Dan – meistro meistriškumo pakopa
Obi – diržas
Kuro obi – juodas diržas
Mokutso – susikaupimas užsimerkus
Kihon – bazinis
Kihon Waza – bazinės technikos
Kata – forma, simbolis
Bunkai – katos techninių veiksmų išaiškinimas
Kumite – „susijungę rankos” (kova)
Kihon Ippon Kumite – vieno žingsnio kova naudojant bazines technikas
Jiyu Ippon Kumite – vieno žingsnio, pusiau laisva kova
Jiyu kumite – laisva kova
Ki – vidinė/gyvybinė energija
Kiai – energijos kartu (maksimalios pastangos)
Kime – energijų fokusavimas

techniniai TERMINAI karate treniruotėse

Tsuki – įsiskverbiantis smūgis kumščiu
Seiken – priekinė kumščio dalis (krumpliai)
Jodan – galvos lygis
Chudan – kūno korpuso lygis
Gedan – lygis žemiau diržo
Mavate – apsisukimas
Uke – blokas
Uchi – aštrus, šokinis smūgis
Geri – smūgis koja
Ashi – pėda
Ashi barai – pakirtimai
Ashi Sabaki – judėjimas pėdomis
Yori ashi – judėjimas pėdomis slystant
Okuri ashi – judėjimas pėdomis slystant (pėdos siuntimas)
Tsugi ashi – perėjimai kryžiuojant kojas (grandinė)
Kayashi – pėdų keitimas vietomis
Mavashi ashi – judėjimas sukantis vietoje
Hiraki ashi – judėjimo būdas į šoną nuo atakos linijos
Amashi ashi – judėjimas atgal slystant 
Kava ashi – Yori ir Mavashi ashi kombinacija
Maai – distancija
Taiming – gebėjimas/jausmas kaip atsidurti reikiamu laiku, reikiamoje vietoje
Sen –  prieš (atsakas)
Go no Sen – prieš sekantį (atsakas)
Kakeno Sen – atsakas į priimamą sprendimą atakuoti
Taino Sen – atsakas į prasidėjusią fizinę ataką
Uke vaza – atsakas naudojant blokų technika
Amashi vaza – atsakas atsitraukiant atgal
Haisho – delno viršutinė dalis
Haisoku – pėdos keltis
Haito – vidinė delno briauna
Shuto – išorinė delno briauna
Nukite – smūgis pirštais (ranka ietis)
Keito – vidinė riešo pusė (vištos galva)
Seiriuto – išorinė riešo pusė
Enpi – alkūnė
Hiza – kelias
Kakato – kulnas
Sokuto – išorinė pėdos dalis
Tetsui – kumštis – plaktukas
Teisho – delnas
Uranken – priešinga delnui kumščio pusė
Koshi – pėdos pagalvėlės
Nakadaka Ippon ken – kumštis su išlindusiu rodomojo prišto krumpliu
Dachi – stovėsena
Hidari – kairė
Migi – dešinė
Yoi dachi – natūrali, frontali, pasirengimo stovėsena
Musubi dachi – informacinė, nusilenkimo metu naudojama stovėsena
Zenkutsu dachi – frontali stovėsena (priekinė)
Kokutsu dachi – galinė stovėsena, dažniausiai naudojama gynyboje
Kiba dachi – raitelio stovėsena
Sochin dachi – hibridinis, zenkutsu ir kokutsu stovėsenų, derinys
Nekoashi dachi – katės stovėsena 
Sanchin dachi – smėlio laikrodžio stovėsena
Hangetsu dachi – pusmėnulio stovėsena
Oi zuki – ilgas smūgis ranka kartu su žingnsiu (ranka su tos pačios pusės koja)
Gyaku – zuki – smūgis ranka (ranka su priešingos pusės koja)
Ren zuki – dvigubas smūgis rankomis
Ren keri – dvigubas smūgis kojomis
San bon zuki – trigubas smūgis rankomis
Age uke – kylantis į viršų blokas
Soto uke – blokas iš įšorės į vidų
Uchi uke – blokas iš vidaus į išorę
Gedan barai – blokas nuo atakų žemame lygyje
Mae keri – smūgis koja į priekį
Yoko keri – smūgis koja į šoną
Yoko kero keage – švytuojantis smūgis koja į šoną
Yoko keri keokomi – įsiskverbiantis smūgis koja į šoną
Ushiro keri – smūgis koja atgal
Mavashi keri – smūgis koja sukantis (ratu)
Ura mavashi keri – smūgis koja sukantis ratu į priešingą pusę (ataka kita pėdos puse)
Tobi keri – smūgis koja skriejant ore

techniniai TERMINAI karate varžybose

Aka – raudonas
Shiro – baltas
Kansa – pagrindinis aikštelės teisėjas
Sushin – pagrindinis aikštelės teisėjas
Fukushin – kampinis teisėjas
Enbusen – vieta, į kurią išeina startuojantis sportininkas
Jogai – pažeista aikštelės riba
Nakai – sugrįžti į aikštelę
Aka, Shiro Nakai – kvietimas sportininkams įeiti į aikštelę
Hadjime – pradėti
Yame – užbaigti
Yowai – silpna technika
Nuke – technika nepataikė į taikinį
Uke – nublokuota technika
Maai tohma – per didelė distancija
Maai chikamu – per artima distancija
Wazari – pusė Ippon (4 taškai)
Ippon – galutinis taškas (10 taškų)
Avaseti Ippon – susumuotas iš 2 wazari galutinis taškas (8 taškai)
Keikoku – bauda (2 taškai)
Chui – bauda (4 taškai)
Hansoku – diskvalifikacija iš rungties
Shikaku – diskvalifikacija iš varžybų
Ate – kontaktas
Kinshin – technika į uždraustą vietą
Muno – naudojamos ne karate technikos
Moda – pavojinga, nekontroliuojama technika
Uke – nublokuota technika
Kaatsu – technika atlikta be presijos
Osoi – netinkamas taimingas
Yoshi – technikos su mažais trūkumais pritraukimas iki wazari
Oshi – stūmimas
Toranai – neduodami taškai
Moto no ichin – po kovos sugrįžimas į pradines pozicijas
Tento – nuobauda už nugriūvimą
Hayai – pirmesnis/greitesnis
Nokachi – pergalė
Shibaraku – liko 30 s
Saishinpan – kvietimas persvarstyti sprendimą
Sore made – kovos laiko pabaiga
Ikkai – pirmas
Nikkai – antras
Ki – ken – pasidavimas
Hiki wake – lygiosios
Kettei sen – papildomas laikas
Ai uchi – vienu metu
Tachi – silpna pozicija
Fute ki – neteisingas kontakto paviršius
Tsukami – užgriebimas
Mushi – priešininko veiksmų ignoravimas
Chui mushi – negirdi teisėjo komandų
Fukei – neetiškas elgesys
Doji – technika atlikta  ir telpa kovos į kovos laiką
Ato – po laiko
Mienai – nemačiau