9 KYU (baltas diržas)

KIHON

1. Kiba - dachi / choku tsuki (10 kartų stovint vietoje)
2. Kiba - dachi / age - uke (10 kartų stovint vietoje)
3. Kiba - dachi / soto - uke (10 kartų stovint vietoje)
4. Kiba - dachi / gedan - barai (10 kartų stovint vietoje)
5. Heisoku-dachi/Mae-keri chudan (10 kartų stovint vietoje)

1. Zenkutsu - dachi / Oi - tsuki chudan (Einant pirmyn)

2. Zenkutsu - dachi / Age - uke (Einant atgal)

3. Zenkutsu - dachi / Soto - uke chudan (Einant pirmyn)

4. Zenkutsu - dachi / Gedan - barai (Einant atgal)

5. Zenkutsu - dachi / Mae - keri chudan (Einant pirmyn / atgal)


KATA

Taikyoku - shodan (VIDEO)

JĖGOS/LANKSTUMO TESTAS (Egzaminatoriaus nuožiūra)


1. 15 atsispaudimų.

2. 15 atsilenkimų.

3. 15 pritūpimų su šuoliukais.


P.S. Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai.

Atestuoti gali tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos)

licencijuoti egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai

turi būti priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu.

Neregistruoti kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate

atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje

laikomi negaliojančiais.