5 KYU (I mėlynas diržas)

KIHON

1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
3. Zenkutsu-dachi / C-Soto Ude - uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi.
4. Zenkutsu - dachi / Uchi Ude - uke, gyaku tsuki chudan.
5. Kokutsu-dachi / Shuto - uke, C-Kizami Maegeri, Zenk.-dachi/ C-Nukite
6. Zenkutsu - dachi / Maegeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
7. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
8. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi chudan.
10. Zenkutsu - dachi/ C-Ushirogeri.
11. Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

KATA

Heian - Yondan (VIDEO)
Bunkai - katos interpretacija.

JIYU IPPON KUMITE

Ataka:
Kizami Tsuki: Jx2,
Gyakutsuki: Jx2, Cx2
Kizami Maegeri: Cx2
Maegeri: Cx2
Gynyba: OJI - WAZA ( atsakymas į priešininko ataką ).
SEN: a) Kake - no - sen
b) Tai - no - sen
GO-NO-SEN: a) Amashi waza
b) Uke-waza

JĖGOS TESTAS

1. 35 atsispaudimai.
2. 35 atsilenkimai.
3. 35 pritūpimai su šuoliukais.

MAKIVAROS TESTAS

1. Mae - keri
2. Mavashi - keri
3. Ushiro - keri

SEMINARAI/STOVYKLOS

Minimaliai sudalyvauta 2 seminaruose/stovyklose.

P.S. Minimalus treniruočių laikas iki egzamino 3 mėnesiai. Atestuoti gali tik LTKA (Lietuvos tradicinio karate asociacijos) licencijuoti egzaminatoriai! Visoje Lietuvos teritorijoje Kyu laipsniai turi būti priregistruoti ir patvirtinti LTKA diplomais ir anspaudu. Neregistruoti kyu laipsniai ir nelegaliai išduodami tradicinio karate atestacijos laipsnį patvirtinantys diplomai Lietuvos teritorijoje laikomi negaliojančiais. Siekiant išlaikyti aukštą tradicinio karate sportininkų meistriškumą, gilesnių žinių bei įgūdžių suformavimą, parengtas protokolas pagal 2004 m. spalio 22 d. LTKA valdybos nutarimą norintiems laikyti atestacinius egzaminus nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja tvarka dėl privalomo dalyvavimo LTKA organizuojamuose tradicinio karate seminaruose,varžybose. Asmenys nedalyvavę nustatytame skaičiuje LTKA organizuojamų seminarų neturi teisės pretenduoti į atestaciją.